Avís legal. Condicions d’ús i contractació del lloc web.

Llegeixi atentament tots els textos legals inclosos en el nostre lloc web, política de privacitat, política de cookies i aquest Avís Legal, que conté les condicions d’ús i contractació del lloc web, i consulti amb nosaltres a través del nostre formulari de contacte si té algun dubte que vol que li resolguem.

 

En utilitzar aquest lloc web o fer una comanda a través del mateix vostè consent quedar vinculat per aquestes Condicions i per la nostra Política de Privacitat, per la qual cosa si no està vostè d’acord amb totes les Condicions no ha d’usar aquest lloc web.

Aquestes condicions podran ser modificades, per la qual cosa li recomanem que llegeixi les mateixes de forma periòdica, ja que les condicions vigents en el moment d’usar el present lloc web i/o contractar seran les que li resultin aplicables.

Qui som?

 

Amb la finalitat de donar compliment a l’article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, es proporciona a l’usuari la següent informació respecte al titular del present lloc web. La venta d’articles a través d’aquest lloc web es realitza per:  Ma José Invernón Bové (Mà de Morter), amb DNI:   39721999-X, i domicili al C/Peixateria nº 21, 43800  de Valls, telèfon: 877 659 632, amb correu electrònic hola@mademorter.com.

L’obrador on es desenvolupa l’activitat d’elaboració i d’emmagatzematge està inscrit al registre sanitari amb Núm. RSIPAC: 21.11493/CAT.

 1. LES SEVES DADES I LES SEVES VISITES EN AQUEST LLOC WEB

Les dades personals que ens faciliti seran tractades segons el que es disposa en la nostra política de privacitat. Revisi-la, i si té algun dubte, contacti amb nosaltres.

En fer ús d’aquest lloc web, i/o emplenar el nostre formulari de contacte, vostè haurà d’acceptar la nostra política de privacitat, la qual cosa implicarà el consentiment del tractament de les dades personals que ens hagi facilitat, així com la declaració per la seva part que tota la informació o dades que ens faciliti són verídiques, exactes i es corresponen amb la realitat.

 

Serà responsabilitat de l’usuari mantenir tota la informació facilitada a Mª JOSÉ INVERNÓN BOVÉ (MÀ DE MORTER)  permanentment actualitzada de manera que respongui, a cada moment, a la seva situació real. En tot cas, l’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi al prestador o a tercers.

 

 1. ÚS DE LA WEB

L’Usuari es compromet a utilitzar la Web de conformitat a la Llei i al present Avís Legal, així com a la moral i a les bones costums. A aquest efecte, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar el lloc web amb finalitats il·lícites o prohibides, lesives de drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització d’equips informàtics o documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic del prestador.

En particular, i a títol indicatiu però no exhaustiu, l’Usuari en fer ús d’aquest lloc web, i fer comandes, es compromet a:

 1. Fer ús d’aquest lloc web únicament per realitzar consultes o comandes legalment vàlides.
 2. No realitzar cap comanda falsa o fraudulenta. Si raonablement es pogués considerar que s’ha fet una comada d’aquesta índole estarem autoritzats a anul·lar-la i informar a les autoritats pertinents.

III. Facilitar-nos la seva adreça de correu electrònic, adreça postal i/o altres dades de contacte de forma veraç i exacta. Així mateix, consent que podrem fer ús d’aquesta informació per posar-nos en contacte amb vostè si és necessari.

Sinó ens facilita vostè tota la informació que necessitem, no podrem cursar la seva comanda. En realitzar una comanda a través d’aquest lloc web, vostè declara ser major de 18 anys i tenir capacitat legal per celebrar contractes.

 

L’Usuari, a més, es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:

(a)       sigui contrària, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en tractats internacionals i altres normes vigents;

(b)       indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i a l’ordre públic;

(c)       indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;

(d)       sigui contrari al dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge de les persones;

(e)       de qualsevol manera perjudiqui la credibilitat del prestador o de tercers; i

(f)        constitueixi publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.

 

 1. DISPONIBILITAT DEL SERVEI.

Els articles que s’ofereixen a través d’aquest lloc web estan disponibles per al seu enviament al territori de la Unió Europea.

 

 1. COM ES FORMALITZA EL CONTRACTE

Per realitzar una comanda, haurà de seguir el procediment de compra online. Després d’això, rebrà un correu electrònic justificant recepció de la seva comanda (la “Confirmació de Comanda”). El contracte per a la compra d’un producte entre vostè i nosaltres (el “Contracte”) quedarà formalitzat únicament quan li enviem la “Confirmació de Comanda”.

 

 1. DISPONIBILITAT DELS PRODUCTES

Totes les comandes de productes estan subjectes a la disponibilitat dels mateixos. En aquest sentit, si es produeixen dificultats en quant al subministrament de productes o si no queden articles en estoc, ens reservem el dret de facilitar-li informació sobre productes substitutius de qualitat i valor igual o superior que vostè podrà encarregar. Si no desitja fer una comanda d’aquests productes substitutius, li reemborsarem qualsevol quantitat que vostè pogués haver abonat.

 

 1. ENTREGA

Sense prejudici de l’establert en la clàusula 5 anterior respecte de la disponibilitat dels productes i tret que es produeixin circumstàncies extraordinàries, intentarem enviar la comanda consistent en els producte/s abans de la data de lliurament que figura en la Confirmació de Comanda en qüestió o bé, si no s’especifiqués cap data de lliurament, en el termini indicat en seleccionar el mètode d’enviament i, en tot cas, en el termini màxim de 15 dies a comptar des de la data de la Confirmació de Comanda.

El termini fixat per enviaments a Espanya i Portugal, és de 24 hores, per compres realitzades de dilluns a dijous fins les 18.00 hores. I divendres, dissabtes i diumenges/ o festius, entrega  en 24 hores del primer dia hàbil.

El termini fixat per enviaments a resta de països de la UE, oscil·larà entre 2 a 6 dies.

Ha de tenir en compte, en qualsevol cas, que no realitzem lliuraments a domicili els dissabtes ni els diumenges.

No obstant això, podrien produir-se retards per raons tals com l’esdeveniment de circumstàncies imprevistes o la zona de lliurament.

Si per algun motiu no poguéssim complir amb la data de lliurament, l’informarem d’aquesta circumstància i li donarem l’opció de seguir endavant amb la compra establint una nova data de lliurament o bé anul•lar la comanda amb el reemborsament total del preu pagat.

A efectes de les presents Condicions, s’entendrà que s’ha produït el  “lliurament” o que la comanda ha estat “entregada” en el moment en el que vostè o un tercer indicat per vostè adquireixi la possessió material dels productes, la qual cosa s’acreditarà mitjançant la signatura de la recepció de la comanda en l’adreça de lliurament convinguda.

 

 1. IMPOSSIBILITAT DE LLIURAMENT

Si ens resulta impossible efectuar el lliurament de la seva comanda, l’empresa de transports que realitza l’entrega contactarà telefònicament amb vostè per acordar nova data d’entrega.

 

 1. TRANSMISSIÓ DEL RISC I LA PROPIETAT

Els riscos dels productes seran al seu càrrec a partir del moment del seu lliurament.

Vostè adquirirà la propietat dels productes quan rebem el pagament complet de totes les quantitats degudes en relació amb els mateixos, inclosos les despeses d’enviament, o bé al moment del lliurament (segons la definició continguda en la clàusula 6 anterior), si aquest hagués tingut lloc en un moment posterior.

 

 1. PREU I PAGAMENT

El preu dels productes serà el que s’estipuli a cada moment a la nostre lloc web, excepte en cas d’error manifest. Malgrat  que intentem assegurar-nos que tots els preus que figuren al lloc web són correctes, poden produir-se errors. Si descobríssim un error en el preu d’algun dels productes o serveis que vostè ha encarregat, l’informarem el més aviat possible i li donarem l’opció de re-confirmar la seva comanda al preu correcte o bé anul•lar-la. Sinó aconseguim posar-nos en contacte amb vostè, la comanda es considerarà cancel•lada i se li reemborsaran íntegrament les quantitats que haguessin estat abonades.

No estarem obligats a subministrar-li cap producte al preu inferior incorrecte (fins i tot encara que li haguem enviat la Confirmació de Comanda) si l’error en el preu és obvi i inequívoc i hagués pogut ser reconegut de forma raonable per vostè com a preu incorrecte.

Els preus del lloc web inclouen IVA, però exclouen les despeses d’enviament, que s’afegiran a l’import total de forma prèvia a realitzar la seva compra.

Els preus poden canviar en qualsevol moment, però (excepte en l’establert anteriorment) els possibles canvis no afectaran a les comandes en tràmit a les que haguem enviat una Confirmació de Comanda.

Una vegada que hagi seleccionat tots els articles que desitja comprar, aquests s’hauran afegit a la seva cistella i el pas següent serà tramitar la comanda i efectuar el pagament. Per a això, haurà de seguir els passos del procés de compra, emplenant o comprovant la informació que en cada pas se li sol•licita. Així mateix, durant el procés de compra, abans de realitzar el pagament, podrà modificar les dades de la seva comanda. A més, si és vostè un usuari registrat, disposa d’un detall de totes les comandes realitzades.

Podrà utilitzar com a mitjà de pagament targetes de crèdit i dèbit y Paypal.

Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l’entitat emissora de les mateixes, però si aquesta entitat no autoritzés el pagament, no ens farem responsables per cap retard o falta de lliurament i no podrem formalitzar cap Contracte amb vostè.

Aquest comerciant es compromet a no permetre cap transacció que sigui il·legal, o es consideri per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirent, que tingui o pugui tenir el potencial de danyar la bona voluntat dels mateixos o influir de manera negativa en ells.

Les següents activitats estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o oferta d’un producte o servei que no sigui de plena conformitat amb totes les lleis aplicables al Comprador, Banc Emissor, Comerciant, Titular de la targeta, o targetes. A més, les següents activitats també estan prohibides explícitament: “Venda de begudes alcohòliques a menors de 18 anys””.

 

La recollida, emmagatzematge i transmissió d’informació personal a través de la pàgina web es realitza de forma encriptada mitjançant l’ús del protocol de seguretat SSL, sistema d’encriptació que garanteix total seguretat en la transmissió de les dades.

 

 1. COMPRA COM A CONVIDAT.

Aquest lloc web també permet la compra a través de la funcionalitat de compra com a convidat. En aquesta modalitat de compra, se li sol•licitaran únicament les dades imprescindibles per poder tramitar la seva comanda.

 

 1. IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT.

De conformitat amb el que es disposa a l’article 68 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit, el lliurament dels productes s’entendrà localitzat al territori d’aplicació de l’IVA espanyol si l’adreça de lliurament està en territori espanyol excepte Canàries, Ceuta i Melilla. El tipus d’IVA aplicable serà el legalment vigent a cada moment en funció de l’article concret que es tracti.

A les comandes amb destinació a Canàries, Ceuta i Melilla, els lliuraments es trobaran exempts d’IVA per aplicació del que es disposa en l’article 21 de Llei 37/1992, sense perjudici de l’aplicació dels impostos i aranzels corresponents conforme a la normativa vigent a cadascun d’aquests territoris, que seran a càrrec del comprador qui haurà de pagar en destinació el IGIC, els costos de duana i de despatx al moment que rebi el producte.

A les comandes amb destinació a la Unió Europea, el tipus d’IVA aplicable a les vendes de productes realitzades a consumidors finals es correspon amb el vigent en el lloc on està establerta l’empresa, (independentment de l’Estat de la Unió Europea on resideixi el consumidor).

 

 1. POLÍTICA DE DEVOLUCIONS

12.1 Dret legal de desistir de la compra

Dret de desistiment

Si vostè està contractant com a consumidor i usuari, té vostè dret a desistir del present Contracte en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació.

El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia que vostè o un tercer indicat per vostè, diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels béns o en cas que els béns que componen la seva comanda es lliurin per separat, als 14 dies naturals del dia que vostè o un tercer per vostè indicat, diferent del transportista, va adquirir la possessió material de l’últim d’aquests béns.

Per exercir el dret de desistiment, vostè haurà de notificar-nos a a MA JOSÉ INVERNÓN BOVÉ (MÀ DE MORTER) al C/Peixateria nº 21 43800 Valls, o bé al correu electrònic hola@mademorter.com, o al nostre formulari de contacte, la seva decisió de desistir del Contracte a través d’una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal o electrònic). Podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que figura com a Annex a les presents Condicions, tot i que el seu ús no és obligatori.

Per complir el termini de desistiment, n’hi ha prou que la comunicació relativa a l’exercici per la seva banda d’aquest dret sigui enviada abans que venci el termini corresponent.

 

Conseqüències del desistiment

En el cas de desistiment per la seva banda, li retornarem tots els pagaments efectuats per vostè, inclosos les despeses de lliurament (amb l’excepció de les despeses addicionals resultants de l’elecció per la seva banda d’una modalitat de lliurament diferent a la modalitat menys costosa de lliurament ordinari que oferim) sense cap demora indeguda i, en tot cas, a tot tardar 14 dies naturals a partir de la data en la qual se’ns informi de la seva decisió de desistir del present Contracte. Procedirem a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial. No incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament. No obstant l’anterior, podrem retenir el reemborsament fins a haver rebut els béns, o fins que vostè hagi presentat una prova de la devolució dels mateixos, segons quina condició es compleixi primer.

Vostè haurà de retornar-nos o lliurar-nos directament els productes en un termini màxim de 14 dies naturals a partir de la data en què ens comuniqui la seva decisió de desistiment del Contracte. Es considerarà complert el termini si efectua la devolució dels béns abans que hagi conclòs aquest termini. Vostè haurà d’assumir el cost directe de devolució dels béns.

 

Solament serà vostè responsable de la disminució de valor dels béns resultant d’una manipulació diferent a la necessària per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

 

12.2 Disposicions comuns.

Vostè no tindrà dret a desistir del Contracte l’objecte del qual sigui el subministrament d’algun dels productes següents, de conformitat a allò establert a l’Art. 103 de la Llei General de Defensa de Consumidors i Usuaris:

 1. c) El subministrament de béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats.
 2. d) El subministrament de béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.
 3. e) El subministrament de béns precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d’higiene i que hagin estat desprecintats després del lliurament.
 4. f) El subministrament de béns que després del seu lliurament i tenint en compte la seva naturalesa s’hagin barrejat de manera indissociable amb altres béns.
 5. g) El subministrament de begudes alcohòliques el preu de les quals hagi estat acordat en el moment de celebrar el contracte de venda i que no puguin ser lliurades abans de 30 dies, i el valor real dels quals depengui de fluctuacions del mercat que l’empresari no pugui controlar.

El seu dret a desistir del Contracte serà aplicable exclusivament a aquells productes que es retornin en les mateixes condicions en què vostè els va rebre.

Podrà realitzar les devolucions gratuïtament a MÀ DE MORTER, C/Peixateria nº 21, 43800  de Valls.

En cas que no desitgi retornar els productes a través d’alguna de les opcions gratuïtes disponibles, vostè serà responsable dels costos de devolució. Si us plau, ha de tenir en compte que si vostè decideix retornar-nos els articles a ports deguts estarem autoritzats a carregar-li les despeses en què puguem incórrer.

Després d’examinar l’article li comunicarem si té dret al reemborsament de les quantitats abonades. El reemborsament de les despeses de transport únicament es realitzarà quan el dret de desistiment s’exerciti dins del termini legal i es retornin tots els articles que componen la comanda en qüestió. El reemborsament s’efectuarà al més aviat possible i, en qualsevol cas, dins del termini de 14 dies des de la data en què vostè ens va comunicar la seva intenció de desistir. No obstant això, podrem retenir el reemborsament fins a haver rebut els béns, o fins que vostè hagi presentat una prova de la devolució dels béns, segons quina condició es compleixi primer. El reemborsament s’efectuarà sempre en el mateix mitjà de pagament que vostè va utilitzar per pagar la compra.

Vostè assumirà el cost i risc de retornar-nos els productes, tal com s’ha indicat anteriorment. Si tenen algun dubte, pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del nostre formulari de contacte o trucant al telèfon 877 659 632, o enviant un E-mail:  hola@mademorter.com

 

12.3 Devolucions de productes defectuosos

En els casos en què vostè consideri que al moment del lliurament el producte no s’ajusta a l’estipulat en el Contracte, haurà de posar-se en contacte amb nosaltres de forma immediata per mitjà del nostre formulari de contacte facilitant les dades del producte així com del dany que sofreix, o ben trucant per telèfon al 877 659 632, o enviant un E-mail:  hola@mademorter.com on l’indicarem la forma de procedir.

Procedirem a examinar detingudament el producte retornat i li comunicarem per e-mail dins d’un termini raonable si escau el reemborsament o la substitució del mateix (si escau). El reemborsament o la substitució de l’article s’efectuarà al més aviat possible i, en qualsevol cas, dins dels 14 dies següents a la data en la qual li enviem un correu electrònic confirmant que procedeix el reemborsament o la substitució de l’article no conforme.

Les quantitats pagades per aquells productes que siguin retornats a causa d’alguna tara o defecte, quan realment existeixi, li seran reemborsades íntegrament, incloses les despeses de lliurament incorregudes per lliurar-li l’article i els costos en què vostè hagués incorregut per retornar-nos-ho a nosaltres. La devolució s’efectuarà en el mateix mitjà de pagament que es va utilitzar per pagar la compra. Queden en tot cas exempts els drets reconeguts per la legislació vigent.

 

13.RESPONSABILITAT I EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

Tret que expressament es disposi el contrari en les presents Condicions, la nostra responsabilitat en relació amb qualsevol producte adquirit a la nostre lloc web estarà limitada estrictament al preu de compra d’aquest producte.

No obstant l’anterior, la nostra responsabilitat no està exclosa ni limitada en els següents casos:

 1. En cas de defunció o danys personals ocasionats per nostra negligència;
 2. En cas de frau o falsedat fraudulenta; o

III. En qualsevol assumpte en el que fos il•legal o il•lícit que excloguéssim, limitéssim o intentéssim excloure o limitar nostra responsabilitat.

A causa de la naturalesa oberta d’aquest lloc web i a la possibilitat que es produeixin errors en l’emmagatzematge i transmissió d’informació digital, no garantim la precisió i seguretat de la informació transmesa o obtinguda per mitjà d’aquesta pàgina web tret que s’estableixi expressament el contrari en la mateixa.

Totes les descripcions de productes, informacions i materials que figuren en aquest lloc web es subministren como a “cos cert” i sense garanties expresses o implícites sobre els mateixos excepte les establertes legalment. En aquest sentit, si vostè contracta com a consumidor i usuari, estem obligats a lliurar-li articles que siguin conformes amb el Contracte, responent davant de vostè de qualsevol falta de conformitat que existeixi al moment del lliurament del producte. S’entén que els productes són conformes amb el Contracte sempre que (I) s’ajustin a la descripció realitzada per nosaltres i posseeixin les qualitats que haguem presentat en aquesta pàgina web, (II) siguin aptes per als usos als que ordinàriament es destinen els productes del mateix tipus i (III) presentin la qualitat i prestacions habituals d’un producte del mateix tipus que siguin fonamentadament esperables.

Amb l’abast que permeti la llei, excloem totes les garanties, excepte aquelles que no puguin ser legítimament excloses enfront dels consumidors i usuaris.

El que es disposa en la present clàusula no afectarà als seus drets com a consumidor i usuari, ni al seu dret a desistir del Contracte.

 

Amb els límits establerts en la llei, no assumim cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en el present lloc web.

 

En qualsevol cas, estem exempts de responsabilitat derivada d’errors en els continguts que poguessin aparèixer en la web, sempre que no ens siguin imputables.

 

No garantim la fiabilitat, disponibilitat o continuïtat de la web ni dels seus continguts per motius tècnics, de seguretat o manteniment, per errors del servidor que allotja els continguts o altres intermediaris o proveïdors.

 

Tampoc ens fem responsables de les conseqüències, danys o perjudicis que puguin causar al sistema informàtic de l’usuari o als fitxers o documents emmagatzemats en aquest, que siguin causats o derivin de la capacitat o qualitat del seu sistema informàtic o de la presència d’un virus o una altra aplicació informàtica perjudicial a l’ordinador que sigui utilitzat per a la connexió als continguts de la pàgina web, de la qualitat de la seva connexió o accés a internet, per un mal funcionament del seu navegador, o per l’ús d’aplicacions informàtiques de versions no actualitzades.

 

14.VIRUS, PIRATERIA I ALTRES ATACS INFORMÀTICS

No ha de realitzar un ús indegut d’aquest lloc web mitjançant la introducció intencionada de virus, troians, cucs, bombes lògiques o qualsevol un altre programa o material tecnològicament perjudicial o nociu.

 

No tractarà de tenir accés no autoritzat en aquest lloc web, al servidor en què aquest es troba allotjat o en qualsevol servidor, ordinador o base de dades relacionat amb la nostra pàgina web.

 

Es compromet a no atacar aquest lloc web a través d’un atac de denegació de servei o d’un atac de denegació de servei distribuït.

 

L’incompliment d’aquesta clàusula podria portar aparellada la comissió d’infraccions tipificades per la normativa aplicable.

 

No serem responsables de qualsevol mal o pèrdua resultant d’un atac de denegació de servei, virus o qualsevol un altre programa o material tecnològicament perjudicial o nociu que pugui afectar el seu ordinador, equip informàtic, dades o materials com a conseqüència de l’ús d’aquest lloc web o de la descàrrega de continguts del mateix o als quals el mateix redirigeix.

 

 1. 1 LINKS DES DEL NOSTRE LLOC WEB

El nostre lloc web pot contenir links a altres llocs web als quals li redirigim a efectes informatius. Atès que no tenim control algun sobre el contingut d’aquests llocs web ni sobre les mesures de seguretat amb què expliquen aquests, no acceptem cap responsabilitat per qualsevol mal o pèrdua derivada del seu ús.

 

L’usuari per tant accedeix a aquests links sota la seva responsabilitat.

 

16.- COOKIES

El lloc web del prestador pot utilitzar cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix en la pàgina) per a dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Per a més informació, veure la nostra Política de Cookies.

 

17.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Mª JOSÉ INVERNÓN BOVÉ (MÀ DE MORTER)  està profundament compromesa amb el compliment de la normativa de protecció de dades personals i garanteix el compliment íntegre de les seves obligacions, així com la implementació de les mesures de seguretat establertes al Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el qual respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (a partir d’aquest moment RGPD), a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, d’ara endavant  LOPDGDD i resta de normativa d’aplicació. Per a més informació, veure la nostra Política de Privacitat.

 

 1. 1 PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu, la programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, textos, vídeos, fotografies i/o gràfics són propietat del prestador o, en cas que fos necessari, disposa de la llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.

 

Independentment de la finalitat per la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, distribució i comunicació pública requereixen de l’autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

 

Els dissenys, logotips, textos i/o gràfics aliens al prestador i que puguin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos els responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués esdevenir respecte a aquests. En tot cas, el prestador compta amb l’autorització prèvia per part d’aquests.

 

El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant l’esment o aparició en el lloc web, de l’existència de drets o cap responsabilitat del prestador sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part d’aquest.

 

Per a realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-lo a través del correu electrònic a dalt ressenyat.

 

 1. COMUNICACIONS PER ESCRIT

La normativa aplicable exigeix que part de la informació o comunicacions que li enviem siguin per escrit. Mitjançant l’ús d’aquest lloc web, vostè accepta que la major part d’aquestes comunicacions amb nosaltres siguin electròniques. Ens posarem en contacte amb vostè per correu electrònic o li facilitarem informació penjant avisos en aquest lloc web. A efectes contractuals, vostè consent a usar aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tot contracte, notificació, informació i altres comunicacions que li enviem de forma electrònica compleixen amb els requisits legals de ser per escrit. Aquesta condició no afectarà als seus drets reconeguts per llei.

 

 1. ESDEVENIMENTS FORA DEL NOSTRE CONTROL

No serem responsables per cap incompliment o retard en el compliment d’alguna de les obligacions que assumim a l’empara d’un Contracte, la causa del qual es degui a esdeveniments que estan fora del nostre control raonable (“Causa de Força Major”).

Les Causes de Força Major inclouran qualsevol acte, esdeveniment, falta d’exercici, omissió o accident que estigui fora del nostre control.

 

 1. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en aquesta desenvolupades, serà aplicable la legislació nacional, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Valls.

 

Si vostè està contractant com a consumidor, res en la present clàusula afectarà els drets que com tal li reconeix la legislació vigent.

 

 1. COMENTARIS I SUGGERIMENTS

Els seus comentaris i suggeriments seran ben rebuts. Li preguem que ens els faci arribar a través del nostre formulari de contacte.

A més, tenim fulls oficials de reclamació a disposició dels consumidors i usuaris. Pot sol•licitar-les trucant al telèfon  o a través del nostre formulari de contacte.

 

ANNEX: Model de formulari de desistiment

(només ha d’emplenar i enviar el present formulari si desitja desistir del contracte)

A l’atenció de: Ma José Invernón Bové (MÀ DE MORTER)

Per la present li comunico que desisteixo del meu contracte de venda del següent bé:

Comanda número:

Nom del consumidor:

Adreça del consumidor:

Signatura del consumidor (només si el present formulari es presenta en paper)

Data: